Giải Pháp Cung Cấp

Aquasoft

Bộ giải pháp Phần Mềm Aquasoft

Xem thêm

Giải pháp IOT cho tối ưu mạng nước

Xem thêm

Lợi Ích Mang Lại Từ Hệ Thống

Nâng cao chất lượng dịch vụ và tiết kiệm chi phí

Minh bạch thông tin giữa người quản lý và khách hàng sử dụng nước

Chống thất thu,thất thoát khi sử dụng và tiêu thụ

Tạo kênh liên lạc với khách hàng, quản lý ghi nhận các sự cố và giải quyết khiếu nại

Đối Tác và Khách Hàng