Giới Thiệu

Aquasoft

Aquasoft

Aquasoft là giải pháp phần mềm cho ngành nước, bao gồm các dịch vụ từ quản lý khách hàng, đọc/ghi chỉ số và quản lý hóa đơn, quản lý khiếu nại, tới quản lý nhà máy và tối ưu mạng nước, hiển thị điều khiển data logger

Tiêu chí

Tiêu chí của chúng tôi là nâng cao chất lượng dịch vụ và tiết kiệm chi phí cho khách hàng, minh bạch thông tin giữa nhà cung cấp và người sử dụng nước, phần mềm sẽ là kênh quản lý tập trung, giúp làm giảm thất thoát và chống thât thu khi sử dụng và tiêu thụ nước, ngoài ra đây cũng sẽ là kênh liên lạc với khách hàng để ghi nhận, quản lý và giải quyết sự cố