Giải Pháp Của Chúng Tôi

Giải Pháp IOT

Cho tối ưu mạng nước

GIÁM
SÁT

1

SỐ HÓA
Phân Vùng
Tách Mạng Nước

2

TÍNH TOÁN
Áp Lực
Thủy Lực

3

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG
Giám Sát Áp Lực
Lưu Lượng

4

TỐI ƯU
Mạng Nước

5

Số hoá toàn bộ hệ thống tuyến ống, bơm và đồng hồ lên trên bản đồ
giúp quản lý toàn bộ tuyến mạng, quản lý tài sản và thông tin khách hàng trên mạng lưới sử dụng nước

Bộ Thiết Bị Aqualogger

Giám sát áp lực, lưu lượng nước

Giám sát song song nhiều điểm Datalogger về chỉ số áp lực, lưu lượng trên phần mềm Aquasoft

  • Giám sát 4 kênh áp lực, 3 kênh lưu lượng
  • Tích hợp truyền thông dữ liệu của các hãng
    đồng hồ: ABB, Siemens, Itron, etc
  • Hệ thốngtruyền nhận dữ liệu tối đa 10 giây/lần.
  • Tích hợp truyền nhận dữ liệu qua
    Wifi, GPRS, GSM 3G/4G, VPN
  • Sử dụng năng lượng tái tạo, điện lưới.
  • Công suất tiêu thụ 1.2W.