Giải Pháp Của Chúng Tôi

Giải Pháp Phần Mềm

Aquasoft

Module

QUẢN LÝ MẠNG NƯỚC

Module

Quản lý mạng nước :

. Web vẽ mạng nước
. Web quản lý mạng nước

chi tiết

Module

QUẢN LÝ NHÀ MÁY

Module

Quản lý nhà máy :

. Hệ thống Scada tại nhà máy
. Web quản lý nhà máy

chi tiết

Module

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

Module

Quản lý khách hàng :

. Ứng dụng di động đọc ghi chỉ số
. Web quản lý khách hàng.

chi tiết

Quản Lý Mạng Nước

Web vẽ mạng nước

 • Mô hình hóa hệ thống mạng nước
 • Tính toán áp lực và lưu lượng

Web quản lý mạng nước

 • Quản lí giám sát data logger theo khu vực và người dùng
 • Chức năng hiện thụ giám sát mạng nước theo Data Logger
 • Chức năng hiển thị áp lực, lưu lượng tại các điểm Data Logger
 • Chức năng cảnh báo bất thường

Quản Lý Nhà Máy

Hệ thống điện và tự động hoá Scada

Web quản lý nhà máy

 • Quản lý giám sát nhà máy-tích hợp Scada
 • Chức năng xuất báo cáo các chỉ số theo nhà máy

Quản Lý Khách Hàng

Ứng dụng đọc ghi chỉ số

 • Chức năng nhận diện khách hàng theo mã đồng hồ
 • Chức năng ghi chỉ số đồng hồ và lưu ảnh chụp chỉ số
 • Chức năng báo cáo tiến độ đọc ghi chỉ số theo vùng
 • Chức năng tổng hợp và đồng bộ dữ liệu lên máy chủ

Web quản lý khách hàng

 • Chức năng quản lí hợp đồng,khách hàng,đối tượng giá
 • Chức năng quản lí đọc ghi chỉ số
 • Chức năng quản lí hóa đơn, hóa đơn điện tử
 • Chức năng quản lí sự cố, khiếu nại khách hàn